opracował:PAWEL ZARNOWSKI

KONFLIKT POKOLEŃ

Biblia Stary Testament

Sofokles "Antygona" J. Śniadecki "O pismach klasycznych i romantycznych" M. Mochnacki "O literaturze polskiej w wieku XIX" A. Mickiewicz "Oda do młodości" A. Mickiewicz "Dziady IV" A. Mickiewicz "Pan Tadeusz" J. Słowacki "Kordian" A. Asnyk "Do młodych" E. Orzeszkowa "Nad Niemnem" B. Prus "Lalka" S. Żeromski "Doktor Piotr" S. Żeromski "Ludzie Bezdomni" S. Żeromski "Przedwiośnie" G. Zapolska "Moralność pani Dulskiej" W.S. Reymont "Chłopi"

Zobacz również motyw: rodzina, młodość.

Powrót